Sổ mơ lô đề năm 2024

Mơ thấy súng là điềm gì?

Mơ thấy gà con có ý nghĩa gì?